Kosten en vergoedingen

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekering is het van belang dat u aanvullend verzekerd bent. In dat geval kunnen de kosten in de meeste gevallen worden gedeclareerd onder alternatieve zorg. U kunt altijd even bellen om te overleggen of voor extra informatie aangaande uw verzekering.

Voor het eerste consult, inclusief de de intake, wordt een bedrag gerekend van ca. € 42,- gerekend, wat onder de fysiotherapie-verzekering valt. De behandeling in de Vacuümmachine kost € 30,-. Indien u aanvullend verzekerd bent worden deze kosten vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vacuümtherapie Breukelen maakt gebruik van de modernste apparatuur met de nieuwste technologie en een bezoek bij de praktijk duurt in totaal bijna een uur. Naast de vacuümbehandeling in de machine (30 min) vindt een gesprek bij de fysiotherapeut plaats en wordt de behandeling ondersteund met oefeningen op de loopband. Zo nodig aangevuld met manuele therapie.

Een goede behandeling is maatwerk
Het is moeilijk om van te voren in te schatten hoeveel behandelingen u nodig zult hebben. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw aandoening zijn 4 tot 10 sessies noodzakelijk. Wij bespreken graag met u uw persoonlijke situatie en kunnen dan een eerste inschatting geven van het aantal te verwachten behandelingen.

Behandeling
De behandeling wordt gegeven door een fysiotherapeut en staat onder supervisie van een arts. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld dat zo nodig in de loop van de behandeling wordt aangepast of bijgesteld. Alle gegevens en resultaten worden verzameld door middel van gevalideerde vragenlijsten en vastgelegd in ons electronische patiëntendossier. Zo kunnen we goed het verloop en effect van de behandeling monitoren.

Registers
Uiteraard beschikken de therapeuten over alle benodigde vergunningen, diploma’s en registraties. De registratie in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) is een waarborg voor kwaliteit en belangrijk voor uw verzekeraar.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.